itbazar
Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł Koszyk
  Katalog » Serwis Moje konto     
Kategorie
Czytniki Kart
Dyski
Kable Zasilające
Klawiatury
Myszy
Notebooki
Obudowy Micro ATX
Obudowy Midi ATX
Obudowy Mini ITX
Zasilacze ATX
Obudowy akcesoria
Bestsellery
Kabel sieciowy wielożyłowy
Kabel zasilający komputerowy koniczynka
Czytnik Kart 3.5" All in 1 USB BANDIT ob. ...
Kabel zasilający do notebooka 2 pin ósemka
Zasilacz ATX 2.03 BANDIT ATX-450W 12cm SILENT
Wentylator 12cm 33 x LED 4+3pin biały
Wentylator 12cm 33 x LED 4+3pin czerwony
Wentylator 12cm 33 x LED 4+3pin niebieski
Obudowa ATX BANDIT POWER BP55 USB3.0,sz,cz.,b.zas
Obudowa ATX BANDIT POWER BP56 USB3.0,sz,cz.,b.zas.
Serwis

SERWIS

Co zrobić gdy otrzymany sprzęt okaże się niesprawny:

Krok 1. Zapoznaj się z warunkami reklamacji

Krok 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy lub podaj w emailu ilość oraz opis porblemu i prześlij go na adres serwis [at] itbazar.pl

Krok 3 Wyślij zapusty sprzęt na adres SOFT IT Seriws ul. Buforowa 4E, 52-131 Wrocław.

 

Warunki reklamacji towarów zakupionych w SOFT IT

I. Warunki rękojmi:

A. Przedmiot

1. Niniejsze warunki określają zasady odpowiedzialności SOFT IT z tytułu

rękojmi za sprzedane produkty oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia

wady w produktach zakupionych w SOFT IT, zwanego dalej postępowaniem

reklamacyjnym.

B. Warunki rękojmi

1. Rękojmi nie podlegają produkty zakupione w SOFT IT, jeśli są objęte

gwarancją producenta lub importera. Kupujący zobowiązany jest w tej sytuacji do

realizacji uprawnień gwarancyjnych wyłącznie wobec podmiotu udzielającego

gwarancji, z pominięciem sprzedawcy.

2. SOFT IT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w przypadku

produktów:

• uszkodzonych mechanicznie,

• eksploatowanych niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub

niewłaściwie konserwowanych,

• w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne,

• w których zostały dokonane przeróbki, zmiany lub naprawy przez osoby nie

autoryzowane.

• Baterii i materiałów eksploatacyjnych.

 

C. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku wady produktu, co do którego SOFT IT ponosi odpowiedzialność

na podstawie rękojmi, nabywca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego

w SOFT IT, warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest:

uprzednie zarejestrowanie tej reklamacji na adres emial: Serwis [at] itbazar.pl

• dostarczenie reklamowanego towaru do miejsca wskazanego w treści RMA,

2. Zgłoszenia reklamacyjne kierowane do SOFT IT mogą być dostarczane :

• bezpośrednio przez nabywcę lub osobę przez niego upoważnioną,

• za pośrednictwem firmy przewozowej lub spedycyjnej

3. Nabywca dostarcza reklamowany produkt do miejsca wskazanego w treści RMA na

własny koszt i ryzyko.

4. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu

fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie

produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i

elektrostatycznymi.

5. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi ograniczona jest do wartości

przedmiotu sprzedaży

D. Załatwienie reklamacji

1. SOFT IT zobowiązuje się załatwić reklamację w możliwie najszybszym

terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty dostarczenia produktu ("termin

podstawowy"), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

2. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, SOFT IT może:

a) dokonać naprawy wadliwego produktu,

b) dokonać wymiany produktu na podobny o nie gorszych parametrach i czasie

eksploatacji,

c) dokonać zwrotu zapłaconej ceny w terminie 7 dni od ustalenia, jeśli niemożliwe

jest załatwienie reklamacji w sposób określony w ust. 2 lit. a i b.

3. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje SOFT IT.

4. SOFT IT zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli -

z przyczyn niezależnych od SOFT IT - zachowanie terminu podstawowego jest

niemożliwe.

5. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od daty załatwienia reklamacji nabywca nie odbierze

produktu, zostanie wezwany do odbioru listem poleconym wysłanym na adres

wskazany w zgłoszeniu reklamacji, a w razie jego braku - na adres wskazany w

Informacji o Dealerze. Po otrzymaniu wezwania Klient ma obowiązek bezzwłocznie

naprawiony sprzęt odebrać. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do

odbioru produktu, SOFT IT dokona jego likwidacji bez obowiązku zapłaty na

rzecz Klienta jakiegokolwiek odszkodowania.

E. Koszty reklamacji ponoszone przez nabywcę

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania reklamacyjnego, Ŝe zgłoszenie

reklamacyjne było nieuzasadnione, SOFT IT ma prawo obciąŜyć nabywcę

kosztami związanymi z jej załatwieniem, a w szczególności kosztami zryczałtowanej

opłaty w kwocie 50,- zł tytułem pokrycia kosztów ogólnych związanych z weryfikacją

zgłoszenia reklamacji.

2. Nabywca ponosi koszt wymienionych w czasie postępowania reklamacyjnego części,

elementów, podzespołów, które uległy uszkodzeniu z przyczyn leżących po stronie

nabywcy, a których wymiana była konieczna dla sprawnego funkcjonowania

urządzenia lub dokonania weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.

II.

Reklamacje produktów, na które udzielona została gwarancja należy składać bezpośrednio w

punktach serwisowych wskazanych przez Gwaranta oraz w trybie i na zasadach

przewidzianym w karcie gwarancyjnej.

Powrót
Język
Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
Logowanie
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Rejestracja konta

Przypomnienie hasła
Informacje
O nas
Współpraca
Regulamin
Logistyka
Serwis
Kontakt
Dostawa
Mapa Sklepu
Kontakt
e-mailitbazar@itbazar.pl
Tel+48 690 909 803

Godziny działania sklepu
9:00 - 15:00
  02 kwiecień 2020     518464 wywołań od 18 listopad 2010  
Copyright ITbazar , Powered by oscGold